ตรวจสอบลิฟท์

 

 

 

 

 

บริการตรวจสอบลิฟท์

  • ตรวจสอบลิฟท์และออกเอกสารรับรอง ปจ.1 ปจ.2  โดยวุฒิวิศวกรเครื่องกล

    ตรวจสอบลิฟท์

  • บริการทดสอบน้ำหนัก (Load Test)

  • บริการงานคำนวณ ออกแบบ เขียนแบบ เครื่องจักร และเซ็นต์รับรอง

  • ตรวจสอบความปลอดภัย

  • บริการงานคำนวณ ออกแบบ เขียนแบบ เครื่องจักร และเซ็นต์รับรอง

  • บริการอบรม (Training)

  • บริการซ่อมบำรุง (Maintenance)

 

 

โทร 088-9825635 ( ธนัช )

Email Thanachh@vcpengineering.com

 

 

 

ADD LINE : >> CLICK <<