บริการตรวจสอบความปลอดภัย

ของเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรมครบวงจร

โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมออกเอกสารรับรองความปลอดภัย

ด้วยเครื่องมือตรวจสอบและทดสอบที่ทันสมัย

——————————————————————————————————————–

✅ บริษัทฯได้การรับรองจากสภาวิศวกรฯอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ✅

——————————————————————————————————————–

ADD LINE : >>>> CLICK <<<<

โทร 081-6255752 ( วิเชษฐ )

   088-9825635 ( ธนัช )

Email Thanachh@vcpengineering.com

 

 

 หม้อไอน้ำ ( Boiler )

ตรวจสอบหม้อไอน้ำ  ๐ บริการตรวจสอบหม้อน้ำ ( Boiler ) เพื่อรับรองความปลอดภัย ตามประกาศสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ ออกเอกสารรับรอง

๐ บริการงานคำนวณ ออกแบบ เขียนแบบ เครื่องจักร         และเซ็นต์รับรอง

๐ บริการอบรม ( Training )

๐ บริการซ่อมบำรุง ( Maintenance )

๐ บริการตรวจสอบลิ้นนิรภัย ( Safety Valve )

( อ่านรายละเอียด >> )

 


 ลิฟท์ ( Industrial Lift )


ตรวจสอบลิฟท์  ๐ บริการตรวจสอบเครน ลิฟท์ และรอกไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อรับรองความปลอดภัย ตามแบบ ปจ.1 และ ปจ.2

๐ บริการทดสอบน้ำหนัก ( Load Test )                               และออกเอกสารรับรอง ( Certificated )

๐ บริการงานคำนวณ ออกแบบ เขียนแบบ เครื่องจักร          และเซ็นต์รับรอง

๐ บริการอบรม ( Training )

๐ บริการซ่อมบำรุง ( Maintenance )

( อ่านรายละเอียด >> )


 เครน ( Crane )


ตรวจสอบเครน  ๐ บริการตรวจสอบเครนและปั้นจั่น เพื่อรับรองความปลอดภัย ตามแบบ ปจ.1 และ ปจ.2

๐ บริการตรวจสอบอุปกรณ์ยก และ ออกเอกสารรับรอง           ( Certificated )

๐ บริการงานคำนวณ ออกแบบ เขียนแบบ เครื่องจักร          และเซ็นต์รับรอง

๐ บริการงานสร้างและติดตั้ง Overhead Crane

๐ บริการอบรม ( Training )

๐ บริการซ่อมบำรุง ( Maintenance )

( อ่านรายละเอียด >> )


 ระบบทำความเย็น ( Compressors )


ระบบทำความเย็น  ๐ บริการตรวจสอบระบบทำความเย็น ( Compressors) เพื่อรับรองความปลอดภัย ตามประกาศสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ ออกเอกสารรับรอง

๐ บริการตรวจสอบคอมเพรสเซอร์ ( Compressors )

๐ บริการตรวจสอบถังแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ ( Shell & Tube Heat Exchangers )

๐ บริการตรวจสอบเครื่องระเหยสารทำความเย็น

( Evaporators )

                                                             

                                                                ๐ บริการตรวจสอบเครื่องควบแน่น

                                                                 ( Evaporators Condensers )

                                                                ๐ บริการตรวจสอบลิ้นนิรภัย ( Safety Valve )

                                                                ( อ่านรายละเอียด >> )


 

 ระบบไฟฟ้า ( Electric Inspector )


ตรวจสอบระบบไฟฟ้า  ๐ บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ( Elctric Inspector ) เพื่อรับรองความปลอดภัย ตามประกาศสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ ออกเอกสารรับรอง

๐ บริการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ( Transformer )

๐ บริการตรวจสอบMDB ( Main Distribution Board )

๐ บริการตรวจสอบตู้ควบคุมมอเตอร์                                    ( Motor Control Center )

๐ บริการตรวจสอบระบบแสงสว่าง ( Lighting )

๐ บริการตรวจสอบสายไฟฟ้า ( Cable )

( อ่านรายละเอียด >> )


ตรวจโรงงานตรวจโรงงาน ตรวจสอบเครน ตรวจสอบลิฟท์ ตรวจ Boiler ตรวจสอบอาคาร ตรวจระบบไฟฟ้า หม้อไอน้ำ ตรวจไฟฟ้าโรงงาน ตรจเครน วุฒิวิศวกร ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตรวจสอบโรงงาน ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน ตรวจสอบหม้อไอน้ำ ตรวจระบบทำความเย็น ตรวจบอยเลอร์ ตรวจสอบลิฟท์ ตรวจหม้อไอน้ำ ตรวจระบบทำความเย็น ตรวจสอบความปลอดภัยในโรงงาน ตรวจ Boiler ตรวจลิฟท์ ตรวจระบบความเย็น

ตรวจสอบโรงงาน

ตรวจสอบหม้อไอน้ำ

ตรวจสอบเครน

ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม