ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

  • เพื่อรับรองความปลอดภัยตามประกาศสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ ออกเอกสารรับรองโดยวุฒิวิศวะเครื่องกล ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยรับรองผลงานการตรวจสอบทุกขั้นตอน

  • ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ( Transformer )

  • ตรวจสอบMDB ( Main Distribution Board )

  • ตรวจสอบตู้ควบคุมมอเตอร์ ( Motor Control Center )

  • ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร ( Machine Condition )

  • ตรวจสอบระบบแสงสว่าง ( Lighting )

  • ตรวจสอบสายไฟฟ้า ( Cable )

  • ตรวจสอบแคปปาซิเตอร์ ( Capacitor )

  • ตรวจสอบระบบเตือนภัย ( Fire Alarm System)

  • ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันระบบฟ้า ( Protective Relay )

 

 

 โทร 088-9825635 ( ธนัช )

Email Thanachh@vcpengineering.com

ADD LINE : >> CLICK <<